Detta är min runristarharley. Runskriften är skriven på fornnordiska. Jag bjuder på en öl till den som kan tyda innehållet i texten!


Bildarkivet   |    Vad är en runsten   |    Runristaren   |    En runsten blir till

Copyright © Eriksson Runstenar. All rights reserved.