Vad är en runsten?

På vikingatiden reste man runstenar av i huvudsak 2 skäl. Det första var för att framföra något man ville berätta för andra och efterlevande, det andra för att en runsten kan vara mycket vacker.
Berättelserna är ofta korta men ändå fulla av innebörd. Tänk på att läskunnigheten inte var den bästa på vikingatiden. Det tog sin tid att tyda en sten men desto mer tog man åt sig av berättelsen. Ibland högg man in något av symboliskt värde såsom ett skepp, kors eller Tors hammare t ex. Och det är efter detta koncept som jag nu gör mina stenar.

Och handen på hjärtat, när gav du din man en runsten senast?
 


Bildarkivet  |   Runristaren  |   En runsten blir till  |   Runristarens chopper  |   En runsten i Thailand  |   Home

Copyright © Eriksson Runstenar. All rights reserved.