Metallfräs Sajo UF 54 Duomill. Rikligt utrustad med tillbehör, delningsapparat, Heidenhain digital mm. I bakgrunden syns min svarv, en Munktells C35. Den tjänstgjorde tidigare på Saabfabriken nån gång på 50-talet och är still going strong!
Ett avancerat ingrepp! Ursvarvning av uppglappade hål för vipparmsaxlar till motorblock tillhörande min Indian chief 1933, försiktigt, försiktigt!
Kontakta: Fredrik Eriksson
Adress: Överby Gård,
Sollentuna
Telefon: 070 769 53 89
E-mail: fredrikdanderyd@hotmail.com
F-skattsedel finns


Copyright © Eriksson Runstenar. All rights reserved.